21.storočie

Informácia o projekte:

Magazín pre priemyselnú ekológiu - 21.storočie. Je jediným celoslovenským periodikom zameraným na hospodárske súvislosti environmentálnej politiky s dôrazom na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia v podnikovej praxi.

Príprava magazínu od zalomenia textu, cez úpravu fotografií až po finálnu prípravu do tlače. 11 ročníkov časopisu, 4x ročne v rozsahu 48 až 64 strán (4+4, V2 väzba, náklad 2500 kusov).

  • Autor: Peter Drengubiak
  • Obdobie: 2006-2017
  • Programy: InDesign
  • Klient: 21.storočie