IPIefekt

Informácia o projekte:

Firmy IPIefekt podniká v recyklačnom odvetví a zaoberá sa spracovaním druhotného odpadu pomocou TCD (technológie termo-chemického rozkladu materiálov).

Vizuál bol vytvorený pri uvedení nového výrobného procesu. Rozmer A4, 2x lom, náklad 3000 kusov.

  • Autor: Peter Drengubiak / Imber
  • Dokončené: 7/2015
  • Programy: InDesign / Photoshop
  • Klient: IPIefekt