Recobal

Recobal

Informácia o projekte:

RECobal poskytuje svojim klientom, výrobcom obalových aj neobalových výrobkov profesionálne služby zamerané na plnenie ich vyhradených povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch.

Inzercie bola vytvorená na obálkovu stranu časopisu 21. storočie - priemyselná ekológia.

  • Autor: Peter Drengubiak
  • Dokončené: 8/2017
  • Programy: InDesign
  • Klient: Recobal