Začni separovať!

Informácia o projekte:

Kniha autorky Zdeny Rabayovej o ochrane životného prostredia a separácii určenej pre deti základných škôl. Ilustrácie Peter Gossányi.

Formát 210x210mm, V1 vazba, 80 strán, náklad 15 000 kusov.

  • Autor: Peter Drengubiak
  • Dokončené: 2014
  • Programy: InDesign
  • Klient: ANE