Kremnická barlička

Kremnická barlička

Informácia o projekte:

Celoslovenská súťaž „Kremnická barlička“ telesne postihnutých v Kremnici v prednese poézie, prózy a v speve.

A3 a A4 plagáty, pozvánka na akciu (A4, 2xlom) v nálade 400 kusov.

  • Autor: Peter Drengubiak
  • Obdobie: 2006-2017
  • Programy: InDesign
  • Klient: SZTP