TP+TP

Informácia o projekte:

Slovenský zväz telesne postihnutých (SZTP) združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov, priaznivcov telesne postihnutých.

Príprava časopisu od redakčnej práce, zalomenia textu, cez úpravu fotografií, jazykové korektúry až po finálnu prípravu do tlače. 11 ročníkov časopisu, 4x ročne v rozsahu 18 až 24 strán (4+4, V1 väzba, náklad 1500 kusov).

  • Autor: Peter Drengubiak
  • Obdobie: 2006-2017
  • Programy: InDesign
  • Klient: SZTP